Woda

Woda to życie.

Nie ma wątpliwości, że woda jest najcenniejszym zasobem ludzkości. Naszym priorytetem jest jej ochrona. Należy zatem badać jakość wody, oczyszczać ją i dystrybuować, a także dbać o umiarkowane jej wydobycie i zużycie. HPC posiada wiedzę ekspercką w tym temacie. Wiele obszarów pracy w HPC wiąże się z kwestiami zasobów wodnych.

Zarządzanie Zasobami Wodnymi

W niektórych przypadkach wydobycia wody, wysokie stężenie substancji rozpuszczonych może być pożądane. Sposób wydobycia oraz zarządzanie zasobami wodnymi zależą od jej końcowego użycia – woda zdatna do picia, woda mineralna, woda lecznicza, czy woda użytkowa. W przypadku pierwszych trzech z omawianych rodzajów wody istotne są wysokie jej standardy.

 Zadanie

 • Ocena terenu przy użyciu geologii i hydrogeologii
 • Projektowanie studni i wytwórni produkującej wodę, w tym niezbędnych procesów licencyjnych
 • Monitorowanie zarządzania wodami gruntowymi

 Nasze usługi

 • Raporty ekspercie (geologia, hydrogeologia) dotyczące bilansu wody na danym terenie
 • Równoważenie hydrologiczne sugerowanych terenów, modelowanie hydrogeologiczne
 • Projektowanie oraz sukcesywne planowanie, realizacja oraz procesy monitorujące
 • Projektowanie pod względem rozwoju oraz użytkowania
 • Planowanie, zaproszenie do składania ofert, nadzór odwiertów i projektów budynków związanych z wydobyciem i transportem wody mineralnej (w tym doradztwo prawne)
 • Kontrola i analiza zgodności środowiskowej
 • Ubieganie się o zezwolenia niezbędne do funkcjonowania fabryki.

 - Prawo górnicze

 - Przepisy związane z wodą

 - Przepisy środowiskowe

 - Prawo odnoszące się do przetwarzania żywności

 - Prawo odnoszące się do produktów farmaceutycznych i leków

 - Monitorowanie zarządzania wodami gruntowymi (bilans hydrologiczny i chemiczny)

 - Prognozy długoterminowego rozwoju

 - Badania związane z warstwami wodonośnymi

 Państwa korzyści

 • Integralne wsparcie projektu
 • Przejrzyste i szybkie procesy związane z podejmowaniem decyzji
 • Zmniejszenie natłoku pracy, ponieważ HPC przejmie pieczę nad doradztwem oraz koordynacją partnerów i lokalnych władz

Referencje

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.