Zarządzanie zasobami wodnymi

Analiza Kontrola. Certyfikaty.

Bez wątpienia woda jest naszym najważniejszym zasobem. Dzięki nam nasi klienci identyfikują i eliminują zagrożenia w zakresie zaopatrywania w wodę. Dostosowujemy metody i procesy indywidualnie do potrzeb naszych klientów. Dzięki funkcjonalnemu zarządzaniu zasobami nasi klienci w pełni wykorzystują zgromadzone zasoby. Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych jest odznaczane certyfikatem. Zapewniamy optymalne wykorzystanie zasobów.

Zadanie

 • Wdrożenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi
 • Analiza zagrożeń dla zaopatrzenia w wodę
 • Badanie Due Diligence złożone z analizy środowiskowej i hydrogeologicznej
 • Działanie zgodne z europejską gospodarką wodną (EWS Standard)

Nasze usługi

 • Kontrole na miejscu, analizy na miejscu i ekspertyzy
 • Specjalne kwestionariusze (indywidualne dla każdego klienta)
 • Ocena ryzyka dla jakościowo i ilościowo zrównoważonego zaopatrzenia w wodę
 • Określanie systemu i zużycia wody
 • Ocena instalacji technicznych do wydobycia, transportu i magazynowania wód podziemnych
 • Ocena potencjału oszczędności, także oszczędność energii i możliwości recyklingu
 • Budowa systemu gospodarki wodnej
 • Szacunkowa ocena kosztów modernizacji technicznej
 • Wyszukiwanie informacji na temat ram prawnych i ewentualnych wymogów
 • Kontrola przedsiębiorstwa pod kątem zgodności ze standardem EWS (europejskiej gospodarki wodnej)
 • Szkolenia EWS dla pracowników oraz identyfikacja możliwości ulepszeń

Państwa korzyści

 • Optymalne wykorzystanie wody
 • Instalacje sprawdzone pod kątem technicznym
 • Rozpoznacie potencjałów dla redukcji kosztów
 • Bezpieczne podstawy do planowania dla przyszłego wykorzystania wody zawierające oszacowanie kosztów inwestycji
 • Wykrywanie ryzyka inwestycyjnego i potencjału do rozwoju
 • Kombinacja due diligence w zakresie ochrony środowiska i hydrologii
 • Certyfikaty związane z jakością zarządzania środowiskowego (EMS) dla zrównoważonego gospodarowania wodą z wpływem marketingowym

Pozostałe usługi w zakresie Zarządzanie zasobami wód podziemnych

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.