Odwodnienia budowlane

Ekspertyzy. Planowanie. Osuszanie.

Odwodnienia budowlane, nawet krótkotrwałe, nie pozostają bez wpływu na stan budynków sąsiadujących. Dlatego koncepcja odwodnienia musi zawierać prognozę obniżenia wód podziemnych nie tylko w obrębie wykopu fundamentowego, ale także na terenach przyległych. Narzędzia stosowane do prognoz odwodnieniowych to z reguły modele matematyczne przepływu wód podziemnych, które mogą być modyfikowane w trakcie trwania odwodnienia. Dzięki temu optymalizowana jest zarówno wielkość poboru wód przez poszczególne studnie odwodnieniowe, jak też liczba tych studni. Oznacza to minimalizację kosztów odwodnienia i ograniczenie ryzyka powstania potencjalnych szkód w postaci np. uszkodzeń budynków.

 Zadanie

  • Planowanie, projektowanie i realizacja odwodnień budowlanych
  • Prognozy rozwoju leja depresji w dnie i wokół wykopów
  • Ograniczanie kosztów odwodnienia poprzez modelową optymalizację liczby studni i ich wydajności

Nasze usługi

  • Projekty odwodnień budowlanych
  • Optymalizacja usytuowania studni, wydajności pompowania i czasu jego trwania
  • Nadzór nad prowadzonym odwodnieniem, bieżąca kontrola stanu osuszenia wykopu

Państwa korzyści

  • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
  • Wysoki poziom sprawdzalności prognoz
  • Współpraca z zespołem projektantów budowlanych
  • Bieżąca współpraca z Klientem w zakresie wszelkich decyzji podejmowanych w trakcie realizacji prac

Pozostałe usługi w zakresie Zarządzanie zasobami wód podziemnych

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.