Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych

Odkrywanie. Pomiar. Ocena.

Tylko to, o czym wiemy, możemy chronić. Ważną podstawą badań hydrogeologicznych są pomiary geohydrauliczne i badania dotyczące stanu wód podziemnych. Przy pomocy naszych pojazdów pomiarowych wykonujemy testy pompowania i wszystkie standardowe wiertnicze procesy testowe do głębokości 400 metrów. Wszystkie parametry pomiarowe zapisywane są w formie cyfrowej, a dane mogą być analizowane bezpośrednio na miejscu. Informacje na temat struktury warstwy wodonośnej pozyskujemy stosując najwyższe standardy techniczne. Działki diagnostyczne i tymczasowe metody krzywej wzorcowej zapewniają niezawodne ustalanie parametrów warstwy wodonośnej. W taki sposób możemy obliczyć matematycznie przepływ wód gruntowych i dokonać prognozy rozwoju jakości tych wód. Za pomocą testów pompowania, wielopoziomowego pobierania próbek i innych metod, badamy jakość wód gruntowych. Dzięki temu możemy ocenić przypadki skażenia wód gruntowych i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze.

 Zadanie

 • Odkrywanie zasobów wód gruntowych
 • Zabezpieczanie jakości wód gruntowych
 • Naprawiać szkód w zakresie wód gruntowych
 • Zabezpieczanie dowodów hydrogeologicznych
 • Wznoszenie konstrukcji na wodach gruntowych

Nasze usługi

 • Hydrogeologiczne badań i ekspertyzy 
 • Badania i testy pomp w studniach i studzienkach do monitoringu wód podziemnych 
 • Geohydrauliczne testy na głębokości do 400 metrów 
 • Diagnoza warstwy wodonośnej oraz określenie parametrów
 • Testy emisyjne pomp i wielopoziomowe pobieranie próbek
 • Oznaczania stężenia zanieczyszczeń i ładunku zanieczyszczeń
 • Obliczanie obszaru misy dna
 • Określenie wpływu interwencji w wodach gruntowych, tj. depresja stożka
 • Obliczanie procesów przepływu wód podziemnych i transportu

Państwa korzyści

 • Bezpieczne parametry hydrauliczne dzięki zastosowaniu nowoczesnych przyrządów pomiarowych oraz instytucjonalnych procedur pomiarowych 
 • Uzasadnione oświadczenia dzięki wysoce precyzyjnym metodom
 • Dobrze współpracujący zespół doświadczonych specjalistów 
 • Nawet w przypadku dużych projektów nasz zespół hydrogeologów i specjalistów ds. pomiarów gwarantuje terminowość prac projektowych

Pozostałe usługi w zakresie Zarządzanie zasobami wód podziemnych

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.