Eksploatacja ujęć wód podziemnych

Analiza Zagospodarowanie. Zabezpieczenie.

Woda przemysłowa, woda pitna, wody mineralne i lecznicze – pozyskiwanie wody różni się w zależności od wymagań co no nich. Dla wody pitnej, wody mineralnej i leczniczej standardy jakości są znacznie wyżej niż w przypadku wody przemysłowej. Dzięki prowadzeniu badań w terenie, zapewniamy planowanie i nadzór nad budową konstrukcji i rurociągów oraz prawidłową dostawę do konsumenta. Przy pomocy innowacyjnych metod geohydraulicznych, modelowania wód gruntowych i zarządzania zasobami tworzymy warunki do ochrony prawnej i długotrwałego korzystania z zasobów wód podziemnych.

 Zadanie

 • Odkrywanie i wykorzystanie wód gruntowych
 • Budowa i naprawa studni, studzienek, rurociągów oraz planowanie i ustawianie zbiorników
 • Zapewnianie ochrony wód podziemnych
 • Zapewnianie wydobycie wód podziemnych zgodnie z przepisami prawa
 • Korzystanie z systemów informacji i przeprowadzenie monitoringu

Nasze usługi

 • Analizy geologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne na miejscu 
 • Due Diligence
 • Sprawozdania z przebiegu poszukiwań 
 • Sprawozdania z realizacji procesów naprawczych 
 • Planowanie projektu budowlanego, nadzór budowy i lokalny nadzór na placu budowy 
 • Wnioski zgodnie z ustawą o gospodarce wodne, ustawy o wodach lądowych, rozporządzenie w sprawie wód mineralnych i stołowych, zasadami ochrony środowiska, prawem farmaceutycznym i górniczym 
 • Ekspertyzy obszaru chronionego 
 • Pomiary 
 • Badania podłoża pod projekt budowlany 
 • Zarządzanie wodami gruntowymi przy pomocy GIS gruntowe i sporządzanie corocznych raportów

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy i inżynierowie z kraju i z zagranicy z wieloletnim doświadczeniem
 • Uzasadnione oświadczenia dzięki precyzyjnym procedurom
 • Dobrze współpracujący zespół doświadczonych specjalistów

Pozostałe usługi w zakresie Zarządzanie zasobami wód podziemnych

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.