Badania laboratoryjne. Laboratorium akredytowane.

Badania dla środowiska.

Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat nr AB 463) oraz posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie oznaczeń fizycznych i chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Wykonujemy badania wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów oraz pobieramy próbki.

Badania fizykochemiczne wykonywane są w oparciu o następujące metody:

- wagową,

- potencjometryczną,

- spektrofotometryczna

- wolumetryczną,

- chromatografii gazowej

- absorpcyjnej spektrometrii atomowej

- emisyjnej spektrometrii płomieniowej

 

Laboratorium Badawcze wykonuje także badanie wody na uzdatnianie.

 

Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. pobiera próbki:

- wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów

- jednorazowe i złożone

- średniodobowe

Oznacza ‘in situ’;  pH, temperaturę, REDOX, PEW oraz wykonuje pomiary gazów emisyjnych i składowiskowych.

Pozostałe usługi w zakresie Zarządzanie zasobami wód podziemnych

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.