Badania geofizyczne

Pomiar. Interpretacja. Opinia.

Badania geofizyczne stanowią nieinwazyjny sposób poznania budowy geologicznej. Dzięki zróżnicowanemu przewodnictwu elektrycznemu poszczególnych skał możemy, bez konieczności prowadzenia praz wiertniczych, ustalić profil geologiczny w miejscu wykonania badania. W t en sposób obniżamy koszty oceny możliwości ujęcia wód podziemnych, posadowienia obiektów budowlanych, czy oceny szczelności gruntu. Badania geofizyczne są krótkie, nie wymagają trwałego zajęcia terenu i nie pozostawiają śladu po zakończeniu.

Zadanie

  • Uzyskanie opinii na temat profilu geologicznego na pojedynczej działce, wzdłuż projektowanej drogi, czy na obszarze inwestycji budowlanej
  • Opinia geofizyczna stanowi podstawę do dalszych badań i projektów geologicznych, np. dotyczących budowy studni, czy zasad odwodnienia terenu
  • Na podstawie badań geofizycznych można realizować także badania modelowe dotyczące przepływu wód podziemny i migracji w nich zanieczyszczeń

Nasze usługi

  • Pomiary terenowe nowoczesnym zestawem do tomografii elektrooporowej
  • Sporządzanie sprawozdań z wykonanych prac zawierających m. in. dwuwymiarowe geologiczne przekroje opornościowe

Państwa korzyści

  • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
  • Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do interpretacji wyników prac terenowych
  • Szybki dojazd do klienta i krótkie terminy realizacji
  • Dobrze współpracujący zespół doświadczonych specjalistów

Pozostałe usługi w zakresie Zarządzanie zasobami wód podziemnych

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.