Stopka redakcyjna

HPC POLGEOL S.A.
ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa
Poland

 

Prezes Zarządu

dr. inż. Bogdan Noga

 

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Wiśniewski

 

+48 22 6173031
polgeol@polgeol.pl

https://www.hpc.ag/pl  |  http://www.polgeol.pl/

 

HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271704, REGON 531395007, NIP 7491794785​, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,- PLN, w całości opłacony.

 

Podmiot odpowiedzialny za zawartość:

HPC POLGEOL S.A.
ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa
Poland

 

Twórca strony, System zarządzania zawartością:
Web Coding 24, Gladbeck

 

Odpowiedzialność:
HPC POLGEOL S.A. stworzyła i zapoznała się z zawartością tej strony. Niemniej jednak, zrzekamy się odpowiedzialności cywilnej za dokładność, aktualność oraz kompletność danych na niej zawartych. Dotyczy to również wszystkich zewnętrznych linków. HPC POLGEOL S.A. nie ma wpływu na konstrukcję oraz zawartość zewnętrznych linków. Tak więc, HPC POLGEOL S.A. dystansuje się od nielegalnej, bądź nieetycznej zawartości, która może się pojawić po kliknięciu w załączone linki. Zarządzający podlinkowanych stron – ale nie HPC POLGEOL S.A. – podlega czynnościom cywilnym za nielegalną, niewłaściwą lub niekompletną zawartość, a zwłaszcza za straty oraz krzywdy jakie wyniknąć mogą w związku z wykorzystaniem lub nie wykorzystaniem informacji znajdujących się pod linkowaną stroną. HPC POLGEOL S.A. jedynie wskazuje na publikację informacji znajdujących się na linkowanej stronie.


Polityka prywatności
Naszą politykę prywatności można znaleźć TUTAJ.

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.