Zarządzanie zasobami wód podziemnych. Woda jest życiem.

Planowanie. Zasoby. Modelowanie.

Czysta woda gruntowa i woda źródlana jest najcenniejszym źródłem życia. Naszym celem jest rozpoznanie jej i ochrona. Dlatego też odkrywamy warstwy wodonośne, badamy jakości wód i naprawiamy je w przypadku ich uszkodzenia. Od wielu lat wody gruntowe zajmują integralne miejsce w naszej działalności. Szczególnie starannie pod tym kątem planujemy przedsięwzięcia budowlane, aby chronić wody gruntowe i unikać uszkodzenia konstrukcji budowlanych.

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.