Geotechnika i geologia inżynierska. Budowanie na dobrym gruncie.

Wymagania. Podłoże. Habitat.

Gleba, grunt, ziemia i skały są wokół nas. Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli nie zna się budowy geologicznej na terenie przewidzianym pod inwestycję. Badanie warunków gruntowo-wodnych jest podstawowym działaniem przed: zakupem działki, projektowaniem fundamentów, budową studni czy instalowaniem  oczyszczalni (np. przydomowej). Zapewniamy kompleksowe i prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego.  Wykonujemy: projekty robót geologicznych, prace terenowe (wiercenia własnymi wiertnicami z poborem prób klasy jakości 1-5, sondowania CPT, CPTU, DPL, DMP, DPH, DPSH, SLVT, FVT, SPT własnym sprzętem, nadzór geotechniczny) oraz badania geotechniczne we własnym laboratorium. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, opinie o warunkach gruntowo-wodnych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów liniowych i kubaturowych. Prowadzimy całościowe doradztwo geologiczne. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem dzięki temu nawet w przypadku skomplikowanych wyzwań, oferujemy kompleksowe rozwiązania z jednego źródła. Dokumentowaniem zajmują się osoby posiadające geologiczne uprawnienia branżowe. Nasze doświadczenie zapewnia powodzenie dla projektów naszych klientów.

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.