Audyt ekologiczny

Kontrola. Analiza. Sporządzanie raportu.

Wiele czynników i indywidualne kryteria oceny wpływają na wybór lokalizacji. My uwzględniamy lokalne warunki miejsca i wymagania klienta. W oparciu o cele firmy ustalamy indywidualne wymagania odnośnie do lokalizacji i dostosowujemy je do warunków alternatywnych lokalizacji. Analizujemy wszystkie istotne czynniki, poddajemy ocenie podstaw i badamy alternatywy.

 Zadanie

 • Analiza i ocena lokalizacji dla potencjalnych inwestorów pod kątem konkretnych kryteriów środowiskowych, tj. zanieczyszczenia, geotechnika, hydrogeologia i wykorzystanie wód przemysłowych, infrastruktura, sytuacja w sąsiedztwie i zagrożenia naturalne 
 • Identyfikacja, ocena i określenie ryzyka inwestycyjnego
 • Tworzenie i ocena analiz środowiskowych dla danego kraju

Nasze usługi

 • Analiza na podstawie określonych lub znormalizowanych katalogów i kryteriów testowych 
 • Tworzenie profili usług i katalogów testowych indywidualnie dla klienta 
 • Ocena porównawcza alternatywnych lokalizacji i ich mocnych i słabych aspektów 
 • Proponowanie rozwiązań w celu zredukowania do minimum zidentyfikowanego ryzyka 
 • Dane techniczne i wymagania dotyczące zapewnienia jakości przygotowania terenu 
 • Obecność na arenie międzynarodowej i posiadanie doświadczeń specyficznych dla danego kraju, w tym dzięki międzynarodowej współpracy oraz sieci Inogen

Państwa korzyści

 • Podstawy do podejmowania obiektywnych decyzji o wyborze lokalizacji 
 • Wiedza o potencjalnych zagrożeniach związanych z lokalizacją przed podpisaniem umowy 
 • Dysponowanie informacjami o lokalizacji i podstawowymi danymi technicznymi do sporządzenie umów
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Pozostałe usługi w zakresie Doradztwo środowiskowe

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.