Ocena Działki. Tworzenie Odpowiedniej Bazy.

Analiza. Identyfikacja. Ocena.

Kiedy wybierają Państwo teren pod swoją inwestycję, to kierujecie się różnymi czynnikami, a decyzja opiera się w głównej mierze na kryteriach koncentrujących się wokół klienta. Należy ocenić warunki panujące w danym miejscu oraz wymogi jakie stawia klient. Odpowiednie warunki dla pojedynczego lidera projektu mogą nie być wystarczające dla innych liderów. Wymogi dotyczące terenu zależą od indywidualnej misji przedsiębiorstwa i muszą zostać porównane z warunkami i wymogami innych terenów. Eksperci HPC ściśle analizują wszystkie warunki, oceniają je, a następnie porównują z terenami alternatywnymi.

 Zadanie

  • Analiza i ocena terenów potencjalnej inwestycji, w tym środowisko, geotechnika, hydrologia, infrastruktura, sąsiedztwo oraz ryzyko naturalne
  • Identyfikacja oraz ilościowa ocena ryzyka inwestycyjnego
  • Analiza oraz ocena lokalnych przepisów dotyczących zezwoleń

 Nasze usługi

  • Analiza terenów na podstawie istniejących list kontrolnych, monitorujących konwencji oraz kryteriów
  • Prowadzenie ksiąg zapisów obowiązków oraz monitorujących list kontrolnych dla klienta

 Państwa korzyści

  • Obiektywne i zrozumiałe informacje pomocne przy wyborze terenu pod Waszą inwestycję
  • Znajomość szczegółów dotyczących terenu oraz technicznej bazy przydatnej do konstruowania umów

Referencje

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.