Geotermia

Odkrywanie. Realizacja. Zabezpieczenie.

Czystymi ekologicznie i odnawialnymi nośnikami ciepła są wody termalne, które można wykorzystać do: pozyskanie ciepła i energii, w balneologii, w rekreacji. Odbiór energii cieplnej z wód termalnych odbywa się poprzez eksploatację gorącej wody ze studni głębinowej, schładzanie jej na wymiennikach ciepła i ponowne zatłaczanie przez drugi otwór studzienny, do tej samej warstwy, z której została pobrana.

Zaletą ciepłowni geotermalnych jest: niski koszt eksploatacji, wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, źródło energii jest czyste i odnawialne, na wzrost cen energii otrzymywanej z wód termalnych nie ma wpływu wzrost cen konwencjonalnych nośników energii lub wpływ ten jest minimalny.

Nasza wiedza i doświadczenie zapewniają ocenę ryzyka, minimalizację zagrożeń, zapewniają wysoką jakość realizacji technicznej i naprawy uszkodzonych obiektów. Pomagamy naszym klientom w dokonywaniu właściwych decyzji.

 Zadanie

 • Przeprowadzenie studium wykonalności wraz z badaniem geologicznym terenu i sprawdzenie wymagań prawnych 
 • Analiza rentowności przedsięwzięcia ze wskaźnikiem porównawczym z konwencjonalnymi systemami
 • Analiza rozwiązań technicznych i technologicznych dla systemu lokalnego ogrzewania i systemu sieciowego

Nasze usługi

 • Studium pozyskania i zagospodarowania ciepła ziemi
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Projekty robót geologicznych
 • Nadzór i dozór w trakcie wiercenia otworów
 • Ustalanie zasobów wód termalnych, dokumentacje powykonawcze prac wiertniczych, dokumentacje hydrogeologiczne
 • Koncesje na eksploatację
 • Wnioski o dofinansowanie inwestycji
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Konsultacje w trakcie eksploatacji instalacji geotermalnych
 • Studium możliwości pozyskiwania i wykorzystania wody termalnej i energii geotermalnej
 • Programy funkcjonalno-użytkowe inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Kosztorysy inwestorskie dla planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Studium wykonalności dla projektów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Wnioski o dofinansowanie

Państwa korzyści

 • Minimalizacja kosztów i zabezpieczenie przed rosnącymi kosztami energii
 • Zapewnienie długotrwałych, przyjaznych dla środowiska dostaw energii o ograniczonej emisji CO2 
 • Wzrost wartości nieruchomości 
 • Niezawodność planowania dzięki niezawodnym podstawom do podejmowania decyzji i kalkulacji 
 • Profesjonalny i kompetentny nadzór budowlany przez doświadczonych geologów i hydrogeologów 

Pozostałe usługi w zakresie Inżynieria wod-kan

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.