Projekty greenfield oraz plany rozwoju obszarów miejskich

Badanie. Wsparcie. Realizacja.

Poprzez strategie zarządzania terenem, niewykorzystane jak dotąd obszary są wykorzystywane do projektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Dotyczy to zarówno ugorów, jak również obszarów zabudowanych, których przeznaczenie ulega zmianie. Dlatego też wspieramy naszych klientów w planowaniu zarządzania tymi obszarami i zaopatrywaniu ich w niezbędne obiekty infrastrukturalne.

 Zadanie

  • Projektowanie, planowanie i realizacji gruntów i koncepcji
  • Opracowanie środków w celu tworzenia obszarów miejskich, mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i innych terenów do użytku miejskiego

Nasze usługi

  • Cięcie gruntów 
  • Infrastruktura w postaci kanałów, wody, energii elektrycznej, energii, telekomunikacji
  • Urządzenia osuszające w celu odprowadzania ścieków i wód opadowych 
  • Drogi i punkty infrastruktury 
  • Podłączenie do istniejącej infrastruktury

Państwa korzyści

  • Dostosowane do potrzeb i zaprojektowane tereny miejskie pod zabudowę budynkami mieszkalnymi, centrami handlowymi, obiektami przemysłowymi i innymi terenami użytkowymi i infrastruktury
  • Wsparcie ze strony specjalistów
  • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
  • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
  • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
  • Długoletnie doświadczenie i aktualna wiedza specjalistyczna
  • Współpraca regionalna
  • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Pozostałe usługi w zakresie Inżynieria lądowa i wodna

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.