Laboratorium geotechniczne

Badania. Analizy. Doradztwo.

Laboratoryjne badania gruntów są nieodzownym elementem geotechnicznych terenowych badań geologicznych. Próbki pobrane w trakcie wierceń i sondowań przekazywane są do laboratorium geotechnicznego w celu określenia właściwości fizycznych i cech wytrzymałościowo-odkształceniowych. Każde badanie laboratoryjne rozpoczyna się od badań makroskopowych dzięki którym określane są: rodzaj i stan gruntu.

Nasze usługi

  • Wykonywanie analiz gruntu
  • Określenie parametrów gruntu
  • Doradztwo

Państwa korzyści

  • Określenie właściwości gruntu
  • Wykonywanie analiz granulometrycznych, określenie właściwości fizycznych oraz badania parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych
  • Analizy sitowe i areometryczne, określenie granic konsystencji, badania gęstości gruntów, badania współczynnika filtracji, badania edometryczne, oznaczanie zawartości substancji organicznej oraz węglanu wapnia, pH gruntu, wskaźnik piaskowy, badania trójosiowe oraz w aparacie bezpośredniego ścinania wykonywane w współpracy z Politechniką Warszawską

 Zadanie

  • Interdyscyplinarny zespół, który w zależności od potrzeb jest złożony z ekspertów ds. zanieczyszczonych terenów i bezpieczeństwa techniczno-budowlanego
  • Wieloletnie doświadczenie oraz doświadczony zespół zapewniają jakość i terminową realizację projektów budowlanych naszych klientów

Pozostałe usługi w zakresie Geotechnika i geologia inżynierska

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.