Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Rozpoznawanie. Planowanie. Zalecenia.

Charakterystyka gleby i wód gruntowych oraz przydatności terenu pod budowę są ważnymi kryteriami przy zakupie ziemi. Nasi eksperci biorą pod uwagę te kryteria w swoich badaniach. Udzielamy zaleceń dotyczących wyboru właściwego fundamentu. Jest to dobra inwestycja, aby uniknąć problemów i opóźnień w pracach budowlanych.

 Zadanie

 • Badanie terenu pod budowę i wód gruntowych
 • Określanie właściwości gleby
 • Ustalenie składu chemicznego wód podziemnych
 • Ustalanie odpowiednich parametrów gruntu
 • Informacje w celu poprawy nośności gruntu

Nasze usługi

 • Próby polowe z własnym zespołem i sprzętem
 • Mechaniczne badania gleby w naszym własnym laboratorium gleby
 • Testy pompowania
 • Prowadzenie i ocena napływu wody
 • Obliczanie zdolności infiltracji gleby
 • Określanie właściwości gleby
 • Wskazanie rodzajów fundamentów
 • Opinia rzeczoznawcy dotycząca projektu
 • Obliczenia statyczne
 • Badania stabilności

Państwa korzyści

 • Doświadczony zespół inżynierów i geologów
 • W przypadku zanieczyszczeń, możliwość połączenia z ekspertyzami obszarów zanieczyszczonych
 • Wiedza w zakresie lokalnych warunków

Pozostałe usługi w zakresie Geotechnika i geologia inżynierska

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.