Ocena złóż

Klasyfikacja. Decyzja. Zezwolenie.

Mamy do czynienia z surowcami wszelkiego rodzaju, ciekłymi, stałymi i gazowymi, w dowolnym miejscu na świecie. Odkrywamy złoża, określamy zasoby, planujemy i sporządzamy raporty. Ocena złoża w ramach wstępnego studium wykonalności oraz bankowego ‑studium wykonalności zgodnie ze standardami międzynarodowymi pozwala inwestorom przemysłu wydobywczego na podejmowanie decyzji o zaangażowaniu środków finansowych wyłącznie na podstawie solidnych informacji. Ważnym kryterium jest wycena zapasów. Pozostałe kryteria istotne podczas podejmowania decyzji to odzysk techniczny, ekologiczne i społeczne oddziaływanie na środowisko, jak również aspekty prawne ważne dla uzyskania pozwoleń.

 Zadanie

 • Identyfikacja możliwych do wydobycia złóż zasobów zgodnie z aspektami technicznymi i ekonomicznymi
 • Klasyfikacja danych uzyskanych podczas poszukiwań i identyfikacja zasobów złóż zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości

Nasze usługi

 • Oszacowanie zasobów
 • Klasyfikacja zasobów (na przykład w oparciu o kodeks JORC)
 • Techniczne pozyskanie
 • Zgodność z zasadami ochrony środowiska
 • Analizy finansowe i ekonomiczne
 • Wstępne studium wykonalności, bankowe studium wykonalności

Państwa korzyści

 • Wycena złoża
 • Ekonomiczne kryteria do podejmowania decyzji dot. poszukiwania złóż
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Długoletnie doświadczenie i lokalna wiedza w zakresie zawartości złóż i jakości surowców
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Pozostałe usługi w zakresie Geologia złożowa

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.