Badanie środowiska i Pobieranie Próbek. Identyfikacja Ryzyka.

Budynki. Nieruchomości. Zezwolenia.

W naszym złożonym świecie podejmowanie decyzji staje się coraz trudniejszym zadaniem. Trzeba na przykład rozważyć wszystkie za i przeciw. Ocena i szacowanie ryzyka środowiskowego to pierwsza rzecz jaką należy zrobić jeszcze przez zakupem nieruchomości. Główne zanieczyszczenia oraz ich potencjalny wpływ mogą nie zostać zauważone przez zakupem nieruchomości, a taka niewiedza prawie na pewno wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami – mowa tu o pieniądzach i czasie. Nasz interdyscyplinarny zespół konsultantów gwarantuje gruntowne badania i pobieranie próbek.

Due Diligence

Proces Due Diligence to proces rozbudowany, kompleksowy, wymagający szerokiej wiedzy eksperckiej. Badane są zakłady przemysłowe i budynki, a także procesy i ich zgodność z przepisami środowiskowymi. Dzięki badaniu oraz ocenie wszystkich możliwych źródeł informacji z perspektywy wpływu na środowisko, proces podejmowania decyzji staje się transparentny.

 Zadanie

 • Ocena oraz analiza zagrożeń środowiskowych projektów związanych z zakupem nieruchomości
 • Monitorowanie zgodności z przepisami środowiskowymi w odniesieniu do zakładów przemysłowych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przed nadmiernym hałasem, utylizacja odpadów, ocena ryzyka związanego z niebezpiecznymi odpadami, a także ochrona zasobów wodnych
 • Zagrożenia środowiskowe w materiałach budowlanych

 Nasze usługi

 • Badanie zakładów przemysłowych oraz budynków, a także wykorzystania nieruchomości w odniesieniu do przepisów środowiskowych
 • Ocena potencjalnego ryzyka technicznego i finansowego
 • Gromadzenie oraz ocena istotnych środowiskowych danych i przepisów. (Faza I)
 • W razie potrzeby: Dalsze badania oraz ocena zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych (Faza II), w tym istotnych materiałów budowlanych, a także sugestie odnośnie środków i działań.

 Państwa korzyści

 • Transparentna informacja dotycząca inwestycji oraz ryzyka odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do kwestii środowiskowych
 • Przejrzyste informacje oraz liczby niezbędne w procesie podejmowania decyzji
 • Rzetelność planowania i budżetowania

Referencje

Ocena Nieruchomości

Pleśń, azbest, PCB, VOC/MVOC, a także chemiczne środki do konserwacji drewna mają ogromny wpływ na zdrowie ludzi w wielu miejscach. Ryzyko techniczne i finansowe musi zostać oszacowane jeśli znalezione zostaną zanieczyszczenia. Jeśli potencjalne zagrożenia zostaną zdefiniowane na samym początku, to proces zakupu nieruchomości jest transparentny.

 Zadanie

 • Systematyczne badanie nieruchomości oraz jej wcześniejszego użytkowania w odniesieniu do szkodliwych pozostałości znajdujących się w glebie i wodach gruntowych
 • Systematyczna ocena istniejącej nieruchomości dla zagrażających środowisku materiałów budowlanych oraz zagrożeniom zdrowia, w tym ich wpływ na środowisko
 • Monitorowanie zgodności z przepisami środowiskowymi
 • Analiza i ocena całej gamy możliwych zagrożeń środowiskowych projektów związanych z zakupem nieruchomości

 Nasze usługi

 • Badanie zgodności z przepisami środowiskowymi w przypadku zakładów przemysłowych i budynków, a także użytkowania nieruchomości
 • Eliminacja ryzyk związanych z ochroną prawną właścicieli nieruchomości (ekspozycja na i ocena ryzyka)
 • Ocena potencjalnego ryzyka technicznego i finansowego
 • Zamówienia publiczne, monitorowanie i ocena wszystkich istotnych danych środowiskowych oraz dokumentacji (Faza I)
 • W razie potrzeby: Dalsze badania oraz ocena zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych (Faza II), w tym istotnych materiałów budowlanych, a także sugestie odnośnie środków i działań.

 Państwa korzyści

 • Transparentna informacja dotycząca inwestycji oraz ryzyka odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do kwestii środowiskowych
 • Przejrzyste informacje oraz liczby niezbędne w procesie podejmowania decyzji
 • Rzetelność planowania i budżetowania

Referencje

    

Ta strona korzysta z plików cookie
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.