Παγκόσμιο Δίκτυο Καινοτομίας Περιβάλλοντος

Παγκόσμια Θεωρηση. Τοπική δραση.

Η παγκοσμιοποίηση αυξάνεται, ο κόσμος μας γίνεται όλο και μικρότερος, οι αγορές τίθενται σε μεγαλύτερες προκλήσεις. Οι πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας των χωρών διαφέρουν πάρα πολύ και οι πελάτες μας περιμένουν ότι το προσωπικό της HPC   να είναι έμπειρο με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές. Έχουμε δημιουργήσει, ένα παγκόσμιο δίκτυο των συμβούλων , σε συνεργασία με διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες σε θέματα περιβάλλοντος .
Το INOGEN (Παγκόσμιο Δίκτυο Καινοτομίας Περιβάλλοντος) ιδρύθηκε το 2001. Σήμερα, το INOGEN απασχολεί περισσότερους από 4.300 ανθρώπους και στελεχώνει περισσότερα από 160 γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Οι εταίροι της INOGEN έχουν δεσμευτεί να…

…παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
... να διασφαλίζουν σε μόνιμη βάση υψηλά επίπεδα ποιότητας.
... να συμβάλλουν στην συνολική εμπειρία από όλους τους τομείς εργασίας.

Είναι δέσμευσή μας!


Παγκόσμια Θεωρηση. Τοπική δραση.