Γεωτεχνικός Σχεδιασμός. Building on solid Ground.

Challenges. Subsoil. Living Space.

Land, soil, earth and rock are important foundations for life – taken together they constitute our living space. In order to be able to inhabit our possible spaces we have to explore ground conditions and make land suitable for building purposes. HPC offers you integral solutions to these projects, all in one hand. Our portfolio includes complex challenges, that we face with experience, perseverance and success.

Σχεδιασμός Χώρων διάθεσης Στερεών Αποβλήτων

Reference