Рекултивация на терени

Животът е промяна. Промените настъпват по всяко време и по много различни начини. Нови сгради и инсталации биват изграждани на необработени площи, докато други съществуващи такива се възстановяват с цел ново и различно използване. По този начин терените, негодни за ползване през даден период от време се въвеждат отново в икономическия цикъл. HPC активно подкрепя целите на така наречената "рекултивация на терени като устойчива интеграция на неизползваеми места" към възстановяването на интегрално смесени зони. Следователно, рекултивацията на терени е част от стратегията за увеличаване на градските райони и градското планиране, за концепции за реконструкция и евентуално за мелиорация и ревитализация на почвата. Нашата специална функция: комплексно обслужване на ХПК.