Новаторска Глобална Мрежа за Околната среда

Глобално мислене. Местна доставка.

Глобализацията нараства, нашият свят става все по-малък, пазарите стават все по-трудни. Политиката за защита на околната среда на всяка една страна се различава изключително много и нашите клиенти очакват от нашите служители да бъдат експерти в международните въпроси. В сътрудничество с международни консултантски агнеции за околна среда ние създадохме световна мрежа от консултанти и съветници.
INOGEN (иновативна глобална мрежа по околната среда) е основана през 2001 г. Днес в INOGEN има повече от 4,300 души, които работята в над 160 офиса по света.

 

Партньорите на INOGEN са ангажирани с ...

... предоставя отлични консултантски услуги.
... постоянно гарантира високи стандарти за качество.
... помага при изготвяне на експертизи във всички приложими области на дейност.

Ние сме ангажирани с това!

Глобално мислене. Местна доставка.