Консултации в областта на Околната Среда

Околната среда има голямо влияние върху качеството на живота ни. Големи и малки проекти поддържат устойчивото развитие на нашата околна среда. Развитието винаги включва промяна. Екологичните закони и наредби се различават в различните райони на света, ставайки все по-обширни и комплексни. В последствие, консултантската дейност в областта на околната среда също се разширява. Предметни области като идентификация и оценка на рисковете, оценка на сгради, ранен анализ на опасни въздействия, опазване на фирмената околната среда, оценка на терени и извличането и използването на информация, са част от професионалното портфолио на ХПК. Намирането на най-доброто решение не е лесно, но ХПК притежава добра представа за ситуацията.