За околната среда. За хората около нас.

Професионален опит. Отговорност. В световен мащаб.

ХПК е една от водещите инженерингови компании в сектора на околната среда в световен мащаб. Ние сме силно ангажирани с проекти в сферите на рекултивация на терени, опазване на околната среда и инфраструктурно планиране.

Нашите инженерни услуги и проекти имат значително положително въздействие върху околна среда и спомагат за стимулирането на цели райони. Мисия, поставяща си подобни амбициозни цели изисква отговорност към нашите клиенти и нашето общество. Тази ангажираност ръководи усилията ни повече от 60 години. Нашите високо поставени цели се отнасят до предоставянето на практически и научно обосновани решения, както и свеждането до минимум на разходите, времето и усилията на нашите клиенти. Ключов елемент за постигането на тази цел е експертизата на нашия опитен персонал, както в частност, така и на ХПК като цяло. Ние залагаме на методи с предвидими последствия и се стремим към дългосрочна сигурност на нашите решения.

Нашият специализиран персонал е винаги на ваше разположение със съвети и съдействие, 24/7 и по целия свят. Фирмата ни е един от учредителите и настоящ партньор на групата INOGEN, което ни дава възможност за действие в световен мащаб. Нашите консултантски дейности в областта на околната среда гарантират най-високите стандарти за качество.

За околната среда. За хората около нас.

Рекултивация на терени

Ние притежаваме прозрението и опита за успешното разработване на големи проекти.

Референции

Консултантска  дейност  в областта на Околната Среда 

Ние гарантираме всеобхватно и ефективно ориентирани параметри за проектиране на решения.

Референции

Инфраструктурно планиране 

Ние сме сигурни, че цялостното планиране води до надеждна основа и прави растежа възможен.

Референции